Drogi Służby

podstawa aktywności klubów

Droga sluzby klubowa klub

Klubowa

Cel: Rozwój relacji międzyludzkich. Służba klubowa ogniskuje się na umocnieniu wspólnoty klubowej i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania klubu;

Droga sluzby zawodowa

Zawodowa

Cel: Wysokie etyczne standardy biznesowe i zawodowe oraz pokazywanie zasług w pożytecznych zawodach jako sposobności do służby społeczeństwu. Służba zawodowa zachęca Rotarian do służenia innym poprzez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych.

Społeczna

Cel: Stosowanie ideału służby w życiu osobistym, biznesowym i społecznym każdego Rotarianina. Służba społeczności obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności;

Międzynarodowa

Cel: Zrozumienie międzynarodowe, dobra wola i pokój realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby. Rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocja pokoju. W tej służbie jest projekt PolioPlus, a także pomoc w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.

Droga sluzby nowe generacje

Dla nowych generacji

Cel: Wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym i stymulowanie rozwóju ich aktywności. Wpływ na porozumienie między narodami oraz jego poprawa poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange, RYE).