POMOC UKRAINIE

pomoc ukrainie rotary club wroclaw

Drodzy Bracia Rotarianie

Tocząca się w środku Europy wojna wywołana inwazją Rosji na Ukrainę zaskoczyła świat i spowodowała kryzys humanitarny na wielką skalę. Setki tysięcy mieszkańców Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia zburzonych domów i ucieczki z ogarniętego walkami kraju. Na wojenną tułaczkę ruszyły głównie matki z dziećmi, nieraz bardzo małymi, i starsze osoby, podczas gdy na wojnie zostali mężczyźni.

11 marca 2022
RC Wrocław - 3 PROJEKTY POMOCY

rc wroclaw uchodzcy z ukrainy

PROJEKT I
1. Organizujemy doraźną bieżącą pomoc wysyłając leki i materiały medyczne do trzech szpitali na Ukrainie (Lwów,Tarnopol).
2. Pozyskujemy lokale mieszkalne i miejsca noclegowe dla bardzo licznej grupy uchodźców z Ukrainy zatrzymujących się we Wrocławiu
3. Służymy doraźną, wszechstronną pomocą humanitarną

PROJEKT II
Odpowiedzieliśmy na apel Fundacji Krzyżowa, z którą już wcześniej współpracowaliśmy przy programach pomocowych.

https://www.krzyzowa.org.pl/pl/media-krzyzowa/press-room/pakiet-informacyjny-dla-mediow/183-o-fundacji

Wraz z początkiem wojny na Ukrainie siedziba Fundacji Krzyżowa została przekształcona w ośrodek pomocy dla ukraińskich uchodźców. W ośrodku tym udostępniono na czas nieokreślony 109 miejsc dla rodzin, kobiet, dzieci i młodzieży bez opieki. Minimalny koszt utrzymania jednej osoby w tym ośrodku wynosi obecnie 25-30 USD.

Nasz Rotary Club Wrocław zobowiązał się do partycypowania w kosztach pobytu, edukacji i pomocy medycznej dla uchodźców przebywających w ośrodku Krzyżowa. Szczególną troską pragniemy otoczyć dzieci, których obecnie jest w ośrodku 50, w tym grupa sierot. Pragniemy zapewnić im w miarę normalne życie, w którym jest miejsce na przedszkole, szkołę, zajęcia sportowe, integrację z polskimi rówieśnikami.

PROJEKT III
Rotary dla dzieci i ich matek z Ukrainy. Projekt prowadzony przez pana Macieja Sygita i Romana Gramzę.

Kids from Ukraine_help diagram

Większość z ponad miliona uchodźców z Ukrainy szuka schronienia w sąsiedniej Polsce. Naród polski w obliczu tej tragedii okazał ogromne wsparcie i wszechstronną pomoc uchodźcom z Ukrainy, zapewniając im tymczasowe mieszkania żywność, lekarstwa, odzież, wsparcie medyczne i psychologiczne. Te działania są spontaniczne i doraźne, podczas gdy tak wielki kryzys humanitarny wymaga przede wszystkim rozwiązań systemowych i długofalowych. W takie działania włączył się także nasz Rotary Club Wrocław zgodnie z rotariańską zasadą Service Above Self która zakłada pomoc słabszym, wykluczonym i wszystkim pomocy tej potrzebującym.
Rotary Club Wrocław należy do Dystryktu 2231, liczy 44 członków. Został powołany do życia w roku 1991, ponieważ w komunistycznej Polsce organizacja Rotary była zabroniona. Początki rotariańskiej obecności we Wrocławiu sięgają jednak czasów, kiedy Wrocław był miastem niemieckim i istniał tu Rotary Club Breslau, którego działalność została przerwana w 1933 roku, a jego członkowie stali się ofiarami nazizmu. Stając w obliczu tak wielkiego dramatu ludzi wypędzonych z ojczyzny my – jako Rotarianie – odpowiedzieliśmy na to wyzwanie przygotowując trzy projekty pomocy.

ewakuacja z Charkowa do Rosji

Bracia Rotarianie, nie jesteśmy w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów tych szeroko zakrojonych i długoterminowych projektów. Zwracamy się więc do Was z gorącym apelem: pomóżcie nam w udzieleniu realnej i skutecznej pomocy ludziom, którzy stracili wszystko i muszą od nowa budować swoje życie w obcym kraju. Pomożecie nam przekazując darowizny na konto naszego Rotary Club Wrocław który wraz z Fundacją Krzyżowa będzie tymi pieniędzmi zarządzał.

Osobą odpowiedzialną za projekt i koordynację jest Krystyna Krupa, członek założyciel RC Wrocław,  Prezes Klubu 2010-2011; krystynakrupa@go2.pl

Name of the account holder: RC Wrocław
Address of the Beneficiary: Rynek 5 PL-50-108 Wrocław
Bank details: Santander Bank Polska
Bank address: Rynek 9/11, PL-50-950 Wroclaw
SWIFT/BIC -WBKPPLPP with a note: „Rotarian Aid to Ukraina”

PLN: 49 1090 2398 0000 0001 4993 0824
USD: 42 1090 2398 0000 0001 4993 0853
EUR: 52 1090 2398 0000 0001 4993 0867

Prof. Wojciech Kustrzycki MD
President of RC Wroclaw 2021/2022
wroclaw@rotary.org.pl

Walka z głodem!

Służba ponad własne interesy
Zadzwoń
Dla człowieczeństwa
Service above self
Służba ponad własne interesy
Napisz
Previous
Next

Drogi służby stanowią podstawę aktywności klubów

Droga sluzby klubowa klub

Klubowa

Cel: Rozwój relacji międzyludzkich. Służba klubowa ogniskuje się na umocnieniu wspólnoty klubowej i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania klubu;

Droga sluzby zawodowa

Zawodowa

Cel: Wysokie etyczne standardy biznesowe i zawodowe oraz pokazywanie zasług w pożytecznych zawodach jako sposobności do służby społeczeństwu. Służba zawodowa zachęca Rotarian do służenia innym poprzez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych.

Społeczna

Cel: Stosowanie ideału służby w życiu osobistym, biznesowym i społecznym każdego Rotarianina. Służba społeczności obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności;

Międzynarodowa

Cel: Zrozumienie międzynarodowe, dobra wola i pokój realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby. Rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocja pokoju. W tej służbie jest projekt PolioPlus, a także pomoc w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.

Droga sluzby nowe generacje

Dla nowych generacji

Cel: Wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym i stymulowanie rozwóju ich aktywności. Wpływ na porozumienie między narodami oraz jego poprawa poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange, RYE).