POMOC UKRAINIE

pomoc ukrainie rotary club wroclaw

Drodzy Bracia Rotarianie

Tocząca się w środku Europy wojna wywołana inwazją Rosji na Ukrainę zaskoczyła świat i spowodowała kryzys humanitarny na wielką skalę. Setki tysięcy mieszkańców Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia zburzonych domów i ucieczki z ogarniętego walkami kraju. Na wojenną tułaczkę ruszyły głównie matki z dziećmi, nieraz bardzo małymi, i starsze osoby, podczas gdy na wojnie zostali mężczyźni.

11 marca 2022
RC Wrocław - 3 PROJEKTY POMOCY

rc wroclaw uchodzcy z ukrainy

PROJEKT I
1. Organizujemy doraźną bieżącą pomoc wysyłając leki i materiały medyczne do trzech szpitali na Ukrainie (Lwów,Tarnopol).
2. Pozyskujemy lokale mieszkalne i miejsca noclegowe dla bardzo licznej grupy uchodźców z Ukrainy zatrzymujących się we Wrocławiu
3. Służymy doraźną, wszechstronną pomocą humanitarną

PROJEKT II
Odpowiedzieliśmy na apel Fundacji Krzyżowa, z którą już wcześniej współpracowaliśmy przy programach pomocowych.

https://www.krzyzowa.org.pl/pl/media-krzyzowa/press-room/pakiet-informacyjny-dla-mediow/183-o-fundacji

Wraz z początkiem wojny na Ukrainie siedziba Fundacji Krzyżowa została przekształcona w ośrodek pomocy dla ukraińskich uchodźców. W ośrodku tym udostępniono na czas nieokreślony 109 miejsc dla rodzin, kobiet, dzieci i młodzieży bez opieki. Minimalny koszt utrzymania jednej osoby w tym ośrodku wynosi obecnie 25-30 USD.

Nasz Rotary Club Wrocław zobowiązał się do partycypowania w kosztach pobytu, edukacji i pomocy medycznej dla uchodźców przebywających w ośrodku Krzyżowa. Szczególną troską pragniemy otoczyć dzieci, których obecnie jest w ośrodku 50, w tym grupa sierot. Pragniemy zapewnić im w miarę normalne życie, w którym jest miejsce na przedszkole, szkołę, zajęcia sportowe, integrację z polskimi rówieśnikami.

PROJEKT III
Rotary dla dzieci i ich matek z Ukrainy. Projekt prowadzony przez pana Macieja Sygita i Romana Gramzę.

Kids from Ukraine_help diagram

Większość z ponad miliona uchodźców z Ukrainy szuka schronienia w sąsiedniej Polsce. Naród polski w obliczu tej tragedii okazał ogromne wsparcie i wszechstronną pomoc uchodźcom z Ukrainy, zapewniając im tymczasowe mieszkania żywność, lekarstwa, odzież, wsparcie medyczne i psychologiczne. Te działania są spontaniczne i doraźne, podczas gdy tak wielki kryzys humanitarny wymaga przede wszystkim rozwiązań systemowych i długofalowych. W takie działania włączył się także nasz Rotary Club Wrocław zgodnie z rotariańską zasadą Service Above Self która zakłada pomoc słabszym, wykluczonym i wszystkim pomocy tej potrzebującym.
Rotary Club Wrocław należy do Dystryktu 2231, liczy 44 członków. Został powołany do życia w roku 1991, ponieważ w komunistycznej Polsce organizacja Rotary była zabroniona. Początki rotariańskiej obecności we Wrocławiu sięgają jednak czasów, kiedy Wrocław był miastem niemieckim i istniał tu Rotary Club Breslau, którego działalność została przerwana w 1933 roku, a jego członkowie stali się ofiarami nazizmu. Stając w obliczu tak wielkiego dramatu ludzi wypędzonych z ojczyzny my – jako Rotarianie – odpowiedzieliśmy na to wyzwanie przygotowując trzy projekty pomocy.

ewakuacja z Charkowa do Rosji

Bracia Rotarianie, nie jesteśmy w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów tych szeroko zakrojonych i długoterminowych projektów. Zwracamy się więc do Was z gorącym apelem: pomóżcie nam w udzieleniu realnej i skutecznej pomocy ludziom, którzy stracili wszystko i muszą od nowa budować swoje życie w obcym kraju. Pomożecie nam przekazując darowizny na konto naszego Rotary Club Wrocław który wraz z Fundacją Krzyżowa będzie tymi pieniędzmi zarządzał.

Osobą odpowiedzialną za projekt i koordynację jest Krystyna Krupa, członek założyciel RC Wrocław,  Prezes Klubu 2010-2011; krystynakrupa@go2.pl

Name of the account holder: RC Wrocław
Address of the Beneficiary: Rynek 5 PL-50-108 Wrocław
Bank details: Santander Bank Polska
Bank address: Rynek 9/11, PL-50-950 Wroclaw
SWIFT/BIC -WBKPPLPP with a note: „Rotarian Aid to Ukraina”

PLN: 49 1090 2398 0000 0001 4993 0824
USD: 42 1090 2398 0000 0001 4993 0853
EUR: 52 1090 2398 0000 0001 4993 0867

Prof. Wojciech Kustrzycki MD
President of RC Wroclaw 2021/2022
wroclaw@rotary.org.pl

Walka z głodem!

Służba ponad własne interesy
Zadzwoń
Dla człowieczeństwa
Service above self
Służba ponad własne interesy
Napisz
Previous slide
Next slide

Drogi służby stanowią podstawę aktywności klubów

Droga sluzby klubowa klub

Klubowa

Cel: Rozwój relacji międzyludzkich. Służba klubowa ogniskuje się na umocnieniu wspólnoty klubowej i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania klubu;

Droga sluzby zawodowa

Zawodowa

Cel: Wysokie etyczne standardy biznesowe i zawodowe oraz pokazywanie zasług w pożytecznych zawodach jako sposobności do służby społeczeństwu. Służba zawodowa zachęca Rotarian do służenia innym poprzez wykonywane zawody i przestrzeganie wysokich norm etycznych.

Społeczna

Cel: Stosowanie ideału służby w życiu osobistym, biznesowym i społecznym każdego Rotarianina. Służba społeczności obejmuje projekty oraz działalność na rzecz polepszenia życia swej lokalnej społeczności;

Międzynarodowa

Cel: Zrozumienie międzynarodowe, dobra wola i pokój realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby. Rozszerzenie humanitarnego zasięgu Rotary na cały świat oraz promocja pokoju. W tej służbie jest projekt PolioPlus, a także pomoc w aklimatyzacji w nowym kraju, oferowana studentom wymiany młodzieżowej.

Droga sluzby nowe generacje

Dla nowych generacji

Cel: Wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym i stymulowanie rozwóju ich aktywności. Wpływ na porozumienie między narodami oraz jego poprawa poprzez Rotariańską Wymianę Młodzieżową (Rotary Youth Exchange, RYE).